Verklighetens Millennium-konspiration

Den svenska antirasismens fader var fd nazist och försvarade misstänkta pedofiler inom den kristna missionen i Kenya, så sent som 1998. Han hette Gunnar Helander och var själv missionär i Sydafrika  1938-1956. Men innan han åkte till Sydafrika, så var han medlem i Nationalsocialistiska Arbetarpartiet, som leddes av Sven-Olov Lindholm.

Hemma i Sverige igen, så var Helander först med att arrangera antirasistiska konferenser. Han gjorde karriär inom Svenska Kyrkan, exempelvis som domprost i Västerås – och han blev ordförande i regeringens Sydafrikakommité. Dessutom var han länge ledamot i styrelsen för SIDA, statens biståndmyndighet. Han var också vice ordförande i Defence and Aid, en hjälporganisation för människor som hade fängslats i Sydafrika för sina åsikter.

Är det en slump att den svenska antirasismen tycks ha en slagsida mot att gynna den nazistiska rörelsen? Den 30 september kommer nazisterna i Nordiska Motståndsrörelsen att samla 1000 demonstranter och ”ta över” Göteborg, som de skriver på sin hemsida. De svenska nazisterna är starkare än någonsin – och det beror delvis på den svenska antirasismen. Låt mig förklara. Jag börjar med att förklara vad nazism egentligen är:

Nazismens blodskult kan ses som aristokratins skapelse, för att skydda sina privilegier. Det var ju blodet som gav aristokraterna privilegier. De germanska aristokraterna ansåg att de hade det bästa blodet i världen. Så 1918 bildade de det rasistiska hemliga sällskapet Thulesällskapet, där Heinrich Himmler var medlem, mannen som sedan ledde SS. Från 1942 tog han över driften av koncentrationslägren och startade Förintelsen. Det mesta i nazismen, även användandet av svastikan/hakkorset, kommer från Thulesällskapet. Thulesällskapet leddes av den germanske aristokraten baron Rudolf von Sebottendorff. De superrika familjerna bildade hemliga sällskap, för att skydda blodet från de judiska finansfamiljernas ökande makt. Sådana hemliga sällskap fanns även i Sverige, som Sveriges Nationella Förbund, som bildades 1915 och hade möten i Riddarhuset ända fram till 1990-talet. Dessa superrika svenska familjer hade även sin egen säkerhetstjänst:

I Konspiration Olof Palme, kopplar Gunnar Wall mordet på Palme till Stay Behind, en svensk, fristående säkerhetstjänst. Stay Behind bildades efter Andra världskriget och skulle samarbeta med NATO, för att utgöra en beredskap inför sovjetisk ockupation av Sverige.

En av grundarna till Stay Behind var Alvar Lindencrona, som även var verkställande direktör för Thule-bolagen, en försäkringskoncern som sedermera kom att uppgå i Skandia. Olof Palmes far och farfar satt i styrelsen för Thule-bolagen. De arbetade i ”Thulehuset”, sedemera kallat Skandiahuset. Släkten Palme hade levt i Sverige sedan 1500-talet, då de tros ha invandrat från Holland. 1986 blev Olof Palme mördad vid porten till Skandiahuset. Var det en markering från de superrika, ”ariska” familjerna?

Ledningen för Skandia Liv, dotterbolag till Skandia, beslutade sig 2011 för att försöka bryta loss Skandia från den Sydafrika-grundade Old Mutual-koncernen. För detta ändamål bildades Thule-stiftelsen, som köpte aktierna i Skandia Liv från Old Mutual för 600 000 kronor, varigenom Skandia Liv friköptes ur denna koncern.

Som ni ser, så har ordet Thule återanvänts. Ordet kommer från en antik greks mytomspunna skildring av ett land i Norden.

Som jag ser det, så var mordet på Olof Palme utfört av en sydafrikansk BOSS-agent, som hade understöd från Stay Behind samt personer i Polisen såväl som inom Säpo. Jag tror att en hemlig allians mellan sydafrikanska superrika rasister och svenska superrika rasister, sitter högst upp i hierarkin och leder en statskupp i slow motion, som startade med mordet på Olof Palme, fortsatte två år senare med bildandet av Sverigedemokraterna – och antagligen får sin kulmen i ett totalt maktövertagande över Sverige.

Som jag tror är SD:s uppgift helt enkelt att skapa en politik som minskar icke-vit invandring för att skydda det forngermanska blod, som ”Thuleisterna” skattar så högt.

Organisationer som Expo och Inte rasist men, utnyttjas som ”nyttiga idioter”, som radikaliserar oroliga och missnöjda gräsrötter inom SD. Varför gräver de inte i överklass-nazisterna? Expo slutade exempelvis att skriva om de superrika nazisterna, när chefredaktören Stieg Larsson dog 2004. Dessförinnan hade Larsson själv grävt djupt i de lagren. Personligen tror jag att även Stieg Larsson blev mördad. Ingen har kommit lika nära som han, att avslöja att Sydafrika låg bakom mordet på Olof Palme.

Intressanta fakta om Stieg Larssons efterträdare på Expo, Daniel Poohl:

1. Daniel Poohl  var på Cypern som 17-åring, där Stieg Larssons huvudmisstänkte i Palme-mordet bodde och fortfarande bor: Fd officeren och säkerhetsagenten Bertil Wedin. Källa: Poohls sommarprat.
2. Daniel Poohl saknar journalistutbildning, men han fick jobb som journalist på Expo, direkt efter sin värnplikt på Värnpliktsnytt. Källa: Wikipedia.
3. Daniel Poohl har avfärdat mord-teorier om Stieg Larssons död som ”konspirationsteorier” och har i samma uttalande sagt att det är ”ironic” att det finns sådana teorier, med tanke på att Stieg Larsson ”loved conspiracy theories” (börja titta 3:20).
Please follow and like us:

2 svar på “Verklighetens Millennium-konspiration”

  1. Mycket intressant! Har du studerat Oscar Pirows Ny Ordning för Sydafrika? Han var försvarsminister i Sydafrika – och han fick innan kriget förtroendet av Hitler att skapa en nazistisk överklass-sekt. Gunnar Helander kan ju ha träffat honom, vem vet? Har du kollat om Poohl har varit i Sydafrika?

    1. Hej Miss Saigon! Du menar Oswald Pirow? Han var advokat och först justitieminister, innan han blev försvarsminister. Jag återkommer senare med ett djupare svar på din mycket intressanta fråga.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.